Регламент на конкурса


Регламент на Конкурса:
1. Кандидатките трябва да имат личен профил във Фейсбук и да са навършили 18 години до началото на конкурса на 03.10.2020 год.
2. Кандидатките изпращат най-малко 3 /три/ различни снимки на лицето си и 1 /едно/ видео на лицето си с продължителност до 1 /една/ минута, чрез съобщение, от личния си Фейсбук профил до Фейсбук страницата FACES.bg.
3. Снимките и видеото трябва да показват лицето на кандидатката, по нейн избор – в анфас или в профил, като може да включват и раменете, но без бюста.
4. Снимки или видео, които не отговарят на условията по т.3 не се приемат или, при възможност, се редактират (изрязват) до допустимото.
5. Изражението, прическата и гримът на участничките в снимките и видеото са по техен избор.
6. Не се приемат:
а/ снимки или видео, които са некачествени, без фокус или имат добавени ефекти;
б/ снимки или видео, които са видимо обработени с филтри, фотошоп или друг софтуер;
в/ снимки или видео, в които чрез грим, изражение, акссоари, жестове или друго се изразява неприлични асоциации;
г/ снимки или видео, в които лицата на кандидатките са видимо манипулирани с ботокс, филъри и други подобни; д/ снимки или видео, които са направени преди повече от една година;
е/ снимки или видео, които журито прецени, че не са допустими по естетически критерии.
7. Снимките и видеото се преглеждат предварително от жури за допустимост.
8. Одобрените кандидатки се уведомяват чрез съобщение да се регистрират на уеб сайта на конкурса https://faces.bg/.
9. Кандидатки, които са одобрени за участие в Конкурса, но не са се регистрирали на уеб сайта https://faces.bg/, не се допускат до участие в Конкурса.
10. Регистрацията за Конкурса е безплатна до 30.09.
11. От 01.10. за регистрация се заплаща такса 10 /десет/лв.
12. Регистрирана участничка може да се откаже от участие в конкурса само преди неговото започване.
13. При евентуален отказ от участие или отпадане на участничка в етап от конкурса, таксата не се възстановява.
14. Конкурсът стартира на 03.10. в 22.00ч. с едновременното публикуване на по една снимка от всяка участничка на страницата FACES.bg.
15. Нови участнички могат да се регистрират и след началото на конкурса, но не по-късно от 11.10. включително.
16. Конкурсът се провежда на Facebook страницата FACES.bg и се състои от 4 /четири/ етапа – всеки от по 1 /една/ седмица.
17. Във всеки етап от Конкурса се публикува само по една снимка или видео от всяка участничка.
18. Класирането на участничките е според броя на получените лайкове на снимките и видеото на участничките на Facebook страницата FACES.bg.
19. Участничките и техните фенове могат да използват всякакви начини за насърчаване на публиката да лайкват публикуваните снимки и видео на Facebook страницата FACES.bg чрез споделяне, тагване, коментари, призиви и други.
20. В края на последния ден на всеки етап се засича броя на лайковете на снимките и видеата на участничките и се съставя временна класация.
21. По преценка на журито, получилите най-малък брой лайкове от всеки изминал етап отпадат от участие за следващия етап.
22. Победителки са първите 10 /десет/ участнички, събрали най-много лайкове като сбор от всички етапи на Конкурса.
23. Наградите се разпределят между първите 3 /три/ победителки както следва: първа – 300 /триста/лв, втора – 200 /двеста/лв, трета – 100 /сто/лв.
24. Снимките с имената на първите 10 участнички от финалния етап се публикуват по азбучен ред в каталога “Най-красивите лица в Фейсбук” за съответната година в уеб сайта на Конкурса https://faces.bg/.
25. Организаторът може да прави промени в Регламента на Конкурса по всяко време.