Регламент на конкурса


РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1. Кандидатките трябва да имат навършени 16 години към 1-ви октомври, когато конкурсът започва.
2. Кандидатките изпращат 3 снимки и 1 видео /до 1 минута/ чрез съобщение от личния си профил до Facebook-страницата FACES.bg.
3. Снимките и видеото трябва да показват лицето на кандидатката, по избор в анфас или в профил, като може да включват и раменете, но без бюста.
4. Снимки и/или видео, които не отговарят на условията по т.3 не се приемат или при възможност се редактират (изрязват) до допустимото.
5. Изражението, прическата и гримът на участничките в снимките и видеото са по техен избор.
6. Не се приемат:
а/ снимки и/или видео, които са дефектни или без фокус;
б/ снимки и/или видео, които са видимо обработени с фотошоп или друг софтуер;
в/ снимки и/или видео, в които чрез грим, изражение, акссоари, жестове или друго се изразява пряк или косвен неморален подтекст;
г/ снимки и/или видео, в които лицата на кандидатките са видимо манипулирани с ботокс, филъри и други подобни;
д/ снимки и/или видео, които не са направени през настоящата година;
7. Снимките и видеото се преглеждат предварително за допустимост, след което кандидатките се уведомяват писмено дали са одобрени за участие.
8. До 3 дни след уведомяването, одобрените кандидатки трябва да се регистрират на уеб сайта на конкурса https://faces.bg/, в противен случай кандидатурите им отпадат.
9. Конкурсът стартира с едновременното публикуване на една снимка от всяка участничка, на Facebook-страницата FACES.bg.
10. Конкурсът се състои от 4 етапа, като всеки етап продължава 2 седмици.
11. Във всеки етап от конкурса се публикува само по една снимка или видео на всяка участничка.
12. Класирането на участничките е според броя на получените лайкове на публикуваните снимки и видео на Facebook-страницата FACES.bg.
13. Участничките и техните фенове могат да използват всякакви начини за насърчаване на публиката да лайкват публикуваните снимки и видео на страницата FACES.bg чрез споделяне, тагване, коментари, призиви и други.
14. Нови участнички могат да бъдат приемани и след началото на конкурса, стига те да успеят да съберат необходимите лайкове за следващия етап.
15. В последния ден на всеки етап се засича броя на лайковете на снимките и видеата на участничките, след което се прави временна класация.
16. Получилите най-малък брой лайкове за всеки изминал етап отпадат от участие за следващия етап.
17. Победителки са 10-те участнички от финалния етап, събрали най-много лайкове като сбор от всички етапи на конкурса.
18. Наградите са преди всичко за престиж, като снимките с имената на победителките се вписват като “Най-красивите лица в Facebook” за съответната година в уеб сайта на конкурса https://faces.bg/.
19. Регистрациите за участие до началото на конкурса са безплатни.
20. Регистрациите за участие след началото на конкурса се заплащат с такса 20 /двадесет/ лева.
21. Регистрирана кандидатка може да се откаже от участие в конкурса преди неговото започване като уведоми организатора чрез съобщение.
22. Регистрирана участничка може да се откаже от участие в конкурса след неговото започване като заплати такса от 20 /двадесет/ лева.
23. При отпадане на участничка от конкурса, таксата не се възстановява.
24. Организаторът може да прави промени в Регламента по всяко време.